logonero Avatar

Các bài tham dự của logonero

Cho cuộc thi Logo Design for Ministry of Change

 1. Á quân
  số bài thi 78
  Bài tham dự #78 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Ministry of Change
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 107
  Bài tham dự #107 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Ministry of Change
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 75
  Bài tham dự #75 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Ministry of Change
  Đã rút