iprendzov Avatar

Các bài tham dự của iprendzov

Cho cuộc thi Logo Design for Newcastle Designer Concrete

 1. Á quân
  số bài thi 70
  Bài tham dự #70 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Newcastle Designer Concrete
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 187
  Bài tham dự #187 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Newcastle Designer Concrete
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 176
  Bài tham dự #176 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Newcastle Designer Concrete
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 175
  Bài tham dự #175 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Newcastle Designer Concrete
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 174
  Bài tham dự #174 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Newcastle Designer Concrete
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 100
  Bài tham dự #100 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Newcastle Designer Concrete
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 69
  Bài tham dự #69 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Newcastle Designer Concrete
  Đã rút