didiwinata Avatar

Các bài tham dự của didiwinata

Cho cuộc thi Logo Design for Nice Pins (nicepins.com)

 1. Á quân
  số bài thi 74
  Bài tham dự #74 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Nice Pins (nicepins.com)
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 76
  Bài tham dự #76 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Nice Pins (nicepins.com)
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 72
  Bài tham dự #72 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Nice Pins (nicepins.com)
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 77
  Bài tham dự #77 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Nice Pins (nicepins.com)
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 73
  Bài tham dự #73 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Nice Pins (nicepins.com)
  Bị từ chối
  0 Thích