logonero Avatar

Các bài tham dự của logonero

Cho cuộc thi Logo Design for Nice Pins (nicepins.com)

 1. Á quân
  số bài thi 71
  Bài tham dự #71 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Nice Pins (nicepins.com)
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 75
  Bài tham dự #75 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Nice Pins (nicepins.com)
  Bị từ chối
  0 Thích