1. Á quân
  số bài thi 166
  Bài tham dự #166 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Nòsty, Nòsty Krew, Nòsty Deejays, Nòsty Events, Nòsty Production, Nòsty Store
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 89
  Bài tham dự #89 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Nòsty, Nòsty Krew, Nòsty Deejays, Nòsty Events, Nòsty Production, Nòsty Store
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 70
  Bài tham dự #70 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Nòsty, Nòsty Krew, Nòsty Deejays, Nòsty Events, Nòsty Production, Nòsty Store
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 68
  Bài tham dự #68 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Nòsty, Nòsty Krew, Nòsty Deejays, Nòsty Events, Nòsty Production, Nòsty Store
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 66
  Bài tham dự #66 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Nòsty, Nòsty Krew, Nòsty Deejays, Nòsty Events, Nòsty Production, Nòsty Store
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Nòsty, Nòsty Krew, Nòsty Deejays, Nòsty Events, Nòsty Production, Nòsty Store
  0 Thích