atomixstar Avatar

Các bài tham dự của atomixstar

Cho cuộc thi Logo Design for Online System

 1. Á quân
  số bài thi 62
  Bài tham dự #62 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Online System
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 73
  Bài tham dự #73 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Online System
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Online System
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 72
  Bài tham dự #72 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Online System
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Online System
  Đã rút