hammad143 Avatar

Các bài tham dự của hammad143

Cho cuộc thi Logo Design for Ota Kidz

 1. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Ota Kidz
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 50
  Bài tham dự #50 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Ota Kidz
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 48
  Bài tham dự #48 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Ota Kidz
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 47
  Bài tham dự #47 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Ota Kidz
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 28
  Bài tham dự #28 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Ota Kidz
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 49
  Bài tham dự #49 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Ota Kidz
  Đã rút