shoofy20 Avatar

Các bài tham dự của shoofy20

Cho cuộc thi Logo Design for Ota Kidz

 1. Á quân
  số bài thi 57
  Bài tham dự #57 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Ota Kidz
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 75
  Bài tham dự #75 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Ota Kidz
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 27
  Bài tham dự #27 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Ota Kidz
  Bị từ chối
  0 Thích