faresalex Avatar

Các bài tham dự của faresalex

Cho cuộc thi Logo Design for OutCode

 1. Á quân
  số bài thi 62
  Bài tham dự #62 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for OutCode
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 60
  Bài tham dự #60 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for OutCode
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 59
  Bài tham dự #59 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for OutCode
  Bị từ chối
  0 Thích