designer12 Avatar

Các bài tham dự của designer12

Cho cuộc thi Logo Design for Polish hair salon - ManufaQtura Art

 1. Á quân
  số bài thi 40
  Bài tham dự #40 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Polish hair salon - ManufaQtura Art
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 31
  Bài tham dự #31 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Polish hair salon - ManufaQtura Art
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 41
  Bài tham dự #41 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Polish hair salon - ManufaQtura Art
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 34
  Bài tham dự #34 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Polish hair salon - ManufaQtura Art
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 33
  Bài tham dự #33 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Polish hair salon - ManufaQtura Art
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 27
  Bài tham dự #27 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Polish hair salon - ManufaQtura Art
  Bị từ chối
  0 Thích