taganherbord Avatar

Các bài tham dự của taganherbord

Cho cuộc thi Logo Design for Polished Concrete Specialists

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 112
  Bài tham dự #112 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Polished Concrete Specialists
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 113
  Bài tham dự #113 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Polished Concrete Specialists
  0 Thích