Kusza Avatar

Các bài tham dự của Kusza

Cho cuộc thi Logo Design for Precision OneFlow the automated print hub

 1. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Precision OneFlow the automated print hub
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Precision OneFlow the automated print hub
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Precision OneFlow the automated print hub
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Precision OneFlow the automated print hub
  Bị từ chối
  0 Thích