1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 25
  Bài tham dự #25 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Precision OneFlow the automated print hub
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 60
  Bài tham dự #60 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Precision OneFlow the automated print hub
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 23
  Bài tham dự #23 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Precision OneFlow the automated print hub
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 27
  Bài tham dự #27 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Precision OneFlow the automated print hub
  Đã rút