1. Á quân
  số bài thi 35
  Bài tham dự #35 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Precision OneFlow the automated print hub
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 34
  Bài tham dự #34 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Precision OneFlow the automated print hub
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 33
  Bài tham dự #33 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Precision OneFlow the automated print hub
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 32
  Bài tham dự #32 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Precision OneFlow the automated print hub
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Precision OneFlow the automated print hub
  Đã rút
 6. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Precision OneFlow the automated print hub
  Đã rút
 7. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Precision OneFlow the automated print hub
  Đã rút