1. Á quân
  số bài thi 54
  Bài tham dự #54 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Precision OneFlow the automated print hub
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 53
  Bài tham dự #53 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Precision OneFlow the automated print hub
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 21
  Bài tham dự #21 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Precision OneFlow the automated print hub
  Bị từ chối
  0 Thích