timedsgn Avatar

Các bài tham dự của TimeDesign

Cho cuộc thi Logo Design for Project Tilers

 1. Á quân
  số bài thi 121
  Bài tham dự #121 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Project Tilers
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 212
  Bài tham dự #212 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Project Tilers
  Đã rút