rudi2x Avatar

Các bài tham dự của rudi2x

Cho cuộc thi Logo Design for Reach4it - Urgent

 1. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Reach4it - Urgent
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Reach4it - Urgent
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Reach4it - Urgent
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Reach4it - Urgent
  Bị từ chối
  0 Thích