1. Á quân
  số bài thi 98
  Bài tham dự #98 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Red. This has been won. Please no more entries
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 97
  Bài tham dự #97 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Red. This has been won. Please no more entries
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 96
  Bài tham dự #96 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Red. This has been won. Please no more entries
  Bị từ chối
  0 Thích