1. Á quân
  số bài thi 68
  Bài tham dự #68 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Red. This has been won. Please no more entries
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 31
  Bài tham dự #31 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Red. This has been won. Please no more entries
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 30
  Bài tham dự #30 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Red. This has been won. Please no more entries
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 29
  Bài tham dự #29 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Red. This has been won. Please no more entries
  Bị từ chối
  0 Thích