1. Á quân
  số bài thi 78
  Bài tham dự #78 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Red. This has been won. Please no more entries
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 64
  Bài tham dự #64 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Red. This has been won. Please no more entries
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 63
  Bài tham dự #63 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Red. This has been won. Please no more entries
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 80
  Bài tham dự #80 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Red. This has been won. Please no more entries
  Đã rút