1. Á quân
  số bài thi 22
  Bài tham dự #22 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Red. This has been won. Please no more entries
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 35
  Bài tham dự #35 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Red. This has been won. Please no more entries
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 148
  Bài tham dự #148 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Red. This has been won. Please no more entries
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 146
  Bài tham dự #146 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Red. This has been won. Please no more entries
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 145
  Bài tham dự #145 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Red. This has been won. Please no more entries
  Đã rút