1. Á quân
  số bài thi 82
  Bài tham dự #82 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Red. This has been won. Please no more entries
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 32
  Bài tham dự #32 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Red. This has been won. Please no more entries
  Đã rút