iddna Avatar

Các bài tham dự của iddna

Cho cuộc thi Logo Design for Shareyourdeal

 1. Á quân
  số bài thi 27
  Bài tham dự #27 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Shareyourdeal
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 25
  Bài tham dự #25 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Shareyourdeal
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 24
  Bài tham dự #24 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Shareyourdeal
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Shareyourdeal
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 26
  Bài tham dự #26 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Shareyourdeal
  Đã rút