1. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Slingshots Pinball Arcade and Family Fun Center
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 26
  Bài tham dự #26 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Slingshots Pinball Arcade and Family Fun Center
  Bị từ chối
  0 Thích