1. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Slingshots Pinball Arcade and Family Fun Center
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Slingshots Pinball Arcade and Family Fun Center
  Bị từ chối
  0 Thích