LKgraphics Avatar

Các bài tham dự của LKgraphics

Cho cuộc thi Logo Design for Snack Centre

 1. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Snack Centre
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Snack Centre
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Snack Centre
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Snack Centre
  Đã rút