mihaimiroslav Avatar

Các bài tham dự của mihaimiroslav

Cho cuộc thi Logo Design for Snack Centre

 1. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Snack Centre
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Snack Centre
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Snack Centre
  0 Thích