m5gone Avatar

Các bài tham dự của m5gone

Cho cuộc thi Logo Design for Startup project

 1. Á quân
  số bài thi 102
  Bài tham dự #102 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Startup project
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 164
  Bài tham dự #164 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Startup project
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 134
  Bài tham dự #134 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Startup project
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 133
  Bài tham dự #133 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Startup project
  Đã rút