1. Á quân
  số bài thi 202
  Bài tham dự #202 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Steel It Engineering, Ballarat, Australia
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 201
  Bài tham dự #201 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Steel It Engineering, Ballarat, Australia
  0 Thích