1. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Steel It Engineering, Ballarat, Australia
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 92
  Bài tham dự #92 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Steel It Engineering, Ballarat, Australia
  0 Thích