novita007 Avatar

Các bài tham dự của novita007

Cho cuộc thi Logo Design for Synergyse

 1. Á quân
  số bài thi 37
  Bài tham dự #37 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Synergyse
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 58
  Bài tham dự #58 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Synergyse
  Bị từ chối
  0 Thích