1. Á quân
  số bài thi 29
  Bài tham dự #29 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for TRTC - Recruiter Training and Development
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 28
  Bài tham dự #28 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for TRTC - Recruiter Training and Development
  Bị từ chối
  0 Thích