1. Á quân
  số bài thi 32
  Bài tham dự #32 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for TRTC - Recruiter Training and Development
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 33
  Bài tham dự #33 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for TRTC - Recruiter Training and Development
  Đã rút