1. Á quân
  số bài thi 151
  Bài tham dự #151 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Tax agent and financial/investment services company
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 149
  Bài tham dự #149 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Tax agent and financial/investment services company
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 148
  Bài tham dự #148 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Tax agent and financial/investment services company
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 144
  Bài tham dự #144 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Tax agent and financial/investment services company
  Bị từ chối
  0 Thích