stanbaker Avatar

Các bài tham dự của stanbaker

Cho cuộc thi Logo Design for TechXtra

 1. Á quân
  số bài thi 51
  Bài tham dự #51 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for TechXtra
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 48
  Bài tham dự #48 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for TechXtra
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 47
  Bài tham dự #47 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for TechXtra
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 46
  Bài tham dự #46 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for TechXtra
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 45
  Bài tham dự #45 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for TechXtra
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 44
  Bài tham dự #44 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for TechXtra
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 50
  Bài tham dự #50 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for TechXtra
  Đã rút
 8. Á quân
  số bài thi 49
  Bài tham dự #49 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for TechXtra
  Đã rút