winarto2012 Avatar

Các bài tham dự của winarto2012

Cho cuộc thi Logo Design for Technology company

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 151
  Bài tham dự #151 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Technology company
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 124
  Bài tham dự #124 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Technology company
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 225
  Bài tham dự #225 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Technology company
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 213
  Bài tham dự #213 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Technology company
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 222
  Bài tham dự #222 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Technology company
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 28
  Bài tham dự #28 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Technology company
  Bị từ chối
  0 Thích