JessicaWicks Avatar

Các bài tham dự của JessicaWicks

Cho cuộc thi Logo Design for Texas Hill Country Wine & Brew Fest

 1. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Texas Hill Country Wine & Brew Fest
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Texas Hill Country Wine & Brew Fest
  Đã rút