1. Á quân
  số bài thi 118
  Bài tham dự #118 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for The Logo Will be for a new Cycling Apparel brand called BOP
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 117
  Bài tham dự #117 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for The Logo Will be for a new Cycling Apparel brand called BOP
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 119
  Bài tham dự #119 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for The Logo Will be for a new Cycling Apparel brand called BOP
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 50
  Bài tham dự #50 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for The Logo Will be for a new Cycling Apparel brand called BOP
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 49
  Bài tham dự #49 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for The Logo Will be for a new Cycling Apparel brand called BOP
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 47
  Bài tham dự #47 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for The Logo Will be for a new Cycling Apparel brand called BOP
  Bị từ chối
  0 Thích