1. Á quân
  số bài thi 166
  Bài tham dự #166 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for The Logo Will be for a new Cycling Apparel brand called BOP
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 165
  Bài tham dự #165 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for The Logo Will be for a new Cycling Apparel brand called BOP
  Bị từ chối
  0 Thích