1. Á quân
  số bài thi 205
  Bài tham dự #205 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for The Logo Will be for a new Cycling Apparel brand called BOP
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 204
  Bài tham dự #204 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for The Logo Will be for a new Cycling Apparel brand called BOP
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 206
  Bài tham dự #206 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for The Logo Will be for a new Cycling Apparel brand called BOP
  Đã rút