1. Á quân
    số bài thi 31
    Bài tham dự #31 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for The Logo Will be for a new Cycling Apparel brand called BOP
    Đã rút