1. Á quân
  số bài thi 77
  Bài tham dự #77 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for The Logo Will be for a new Cycling Apparel brand called BOP
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 67
  Bài tham dự #67 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for The Logo Will be for a new Cycling Apparel brand called BOP
  Đã rút