1. Á quân
  số bài thi 90
  Bài tham dự #90 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for The Logo Will be for a new Cycling Apparel brand called BOP
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 164
  Bài tham dự #164 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for The Logo Will be for a new Cycling Apparel brand called BOP
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 91
  Bài tham dự #91 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for The Logo Will be for a new Cycling Apparel brand called BOP
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 160
  Bài tham dự #160 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for The Logo Will be for a new Cycling Apparel brand called BOP
  Bị từ chối
  0 Thích