1. Á quân
  số bài thi 162
  Bài tham dự #162 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for The Logo Will be for a new Cycling Apparel brand called BOP
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 161
  Bài tham dự #161 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for The Logo Will be for a new Cycling Apparel brand called BOP
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 128
  Bài tham dự #128 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for The Logo Will be for a new Cycling Apparel brand called BOP
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 115
  Bài tham dự #115 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for The Logo Will be for a new Cycling Apparel brand called BOP
  Đã rút