designzGuRu Avatar

Các bài tham dự của designzGuRu

Cho cuộc thi Logo Design for The Opposite Kids

 1. Á quân
  số bài thi 114
  Bài tham dự #114 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for The Opposite Kids
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 109
  Bài tham dự #109 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for The Opposite Kids
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 108
  Bài tham dự #108 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for The Opposite Kids
  Bị từ chối
  0 Thích