freichert Avatar

Các bài tham dự của freichert

Cho cuộc thi Logo Design for The Opposite Kids

 1. Á quân
  số bài thi 136
  Bài tham dự #136 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for The Opposite Kids
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 135
  Bài tham dự #135 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for The Opposite Kids
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 134
  Bài tham dự #134 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for The Opposite Kids
  Bị từ chối
  0 Thích