1. Á quân
  số bài thi 226
  Bài tham dự #226 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Think Ask Learn - Health Professional Education
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 101
  Bài tham dự #101 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Think Ask Learn - Health Professional Education
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 143
  Bài tham dự #143 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Think Ask Learn - Health Professional Education
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 65
  Bài tham dự #65 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Think Ask Learn - Health Professional Education
  Đã rút