1. Á quân
  số bài thi 123
  Bài tham dự #123 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Think Ask Learn - Health Professional Education
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 107
  Bài tham dự #107 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Think Ask Learn - Health Professional Education
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 64
  Bài tham dự #64 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Think Ask Learn - Health Professional Education
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 61
  Bài tham dự #61 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Think Ask Learn - Health Professional Education
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 62
  Bài tham dự #62 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Think Ask Learn - Health Professional Education
  Đã rút
 6. Á quân
  số bài thi 108
  Bài tham dự #108 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Think Ask Learn - Health Professional Education
  Đã rút
 7. Á quân
  số bài thi 106
  Bài tham dự #106 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Think Ask Learn - Health Professional Education
  Đã rút