Bảng thông báo công khai

 • cargeektees
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 7 năm

  I like this size of picture the best, by the way.

  • cách đây 7 năm
 • cargeektees
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 7 năm

  Can you put the .com under the word truck, maybe in a different color - possibly black?

  • cách đây 7 năm