taganherbord Avatar

Các bài tham dự của taganherbord

Cho cuộc thi Logo Design for Unik Experience

 1. Á quân
  số bài thi 80
  Bài tham dự #80 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Unik Experience
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 79
  Bài tham dự #79 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Unik Experience
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 95
  Bài tham dự #95 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Unik Experience
  Bị từ chối
  0 Thích